ULUSLARARASI İSLAMOFOBYA SEMPOZYUMU -1

"Lemaat Ekseninde İslamofobya"
30 Haziran - 01 Temmuz 2012
Üsküdar Üniversitesi İSTANBUL

üsküdar üniversitesi  risale akademi  akav


LEMAAT EKSENİNDE ULUSLARARASI İSLAMOFOBYA SEMPOZYUMU’NA DAVET

Değerli Bilim İnsanları,

"Lemaat Ekseninde Uluslararası İslamofobya Sempozyumu" 30 Haziran - 01 Temmuz 2012 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecektir.

 

İslamofobya, İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan temelsiz korku ve hoşgörüsüzlüğün yol açtığı ayırımcı ve dışlayıcı uygulamaları kapsayan bir bakış açısı ve dünya görüşünü ifade eder. İslam üzerinden geliştirilen olumsuzlamanın somut muhatabı, bu inancın taşıyıcıları olan Müslümanlar olmaktadır. İslamofobya’nın konusu olan İslam korkusu ve nefreti ise 1.6 milyar insanı ilgilendiren, dolayısıyla küresel barışla doğrudan ilintili bir konudur. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Müslüman nüfusun önemli bir kesimi kayda geçmeyen İslamofobik uygulamaların kurbanıdır. Bu durum Müslümanların yaşadıkları topluma entegrasyon sürecini olumsuz etkilemekte, onların insan ve vatandaşlık haklarını kullanmasını engellemekte ve Müslüman dünyadaki Batı karşıtlığına olgusal bir zemin sunmaktadır. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının modern biçimlerinden biri olarak İslamofobya, bir inanç olarak İslam’ı şeytanlaştıran, Müslümanları ötekileştiren, medeniyetler çatışmasını körükleyen, devletlerarası sistemin barışını dinamitleyen, kitlesel manipulasyonları kolaylaştıran, bu yüzden de küresel olarak mücadeleyi gerektiren bir insan hakları olgusudur.

 

Militan sekülerleşme tecrübesinin devlet zoruyla dayatıldığı Müslüman toplumlarda da bir yerli “İslamofobya”dan söz etmek mümkündür. Hem yerli Müslüman toplumları, hem de Batı toplumlarında yaşayan Müslüman toplulukları ön yargı, dışlama, ayırımcılığa tabi tutma ve şiddete maruz bırakma şeklinde tezahür eden İslamofobya, günümüzdeki en yaygın insan hakları ihlallerinden birini oluşturmaktadır. Müslümanların ötekileştirilmesi, hatta “şeytanlaştırılması”, bir taraftan Batı dışı Müslüman toplumlara ilişkin oryantalist bakış açısının yeniden üretilmesini, dolayısıyla, Müslüman toplumların “çevrelenmesi, yönetilmesi ve sömürülmesi” gereken, diyalog kurulamayacak ve bir arada yaşanamayacak toplumlar olarak sunulmasına, diğer taraftan Batı toplumlarında yaşayan Müslüman toplulukların temel insan haklarından yararlandırılmasının önlenmesine dönüşmektedir. İlk elde faşist ya da milliyetçi sağ siyasi hareketlerin sahiplendiği islamofobik yaklaşımların, giderek Batı’daki ana akım siyasi hareketleri de etkilediği görülmektedir. Hollanda, Almanya, Fransa ve İskandinav ülkelerinde aşırı sağ merkez sağı ikame etmeye yönelmiştir. Norveç’te 77 masum insanın öldürüldüğü olay, İslamofobya’nın tehdit düzeyi hakkında yeterli bir fikir vermektedir.

 

Medeniyetler çatışması yerine medeniyetler ittifakının, dinler arası çatışma yerine dinler arası diyalogun, Müslüman inancına mensup insanların terörle ilişkilendirilerek potansiyel suçlu olarak görülmesi yerine, insan olma ortak paydasının harekete geçirdiği empatik bir bakış açısının konabilmesi, hem uluslar arası, hem de toplumlararası barış ve refahın sağlanması için vazgeçilmezdir. İslam’ın ve Müslümanların küresel bir tehdit olarak görülmesi, dünya barışı için büyük bir tehdittir. İslamofobik İslam ve Müslüman algısının küresel iletişim ağlarıyla yaygınlaşması, Müslümanların temel haklardan yoksun bırakılmasına, sırf Müslüman oldukları için aşağılanmalarına, buna karşılık da, İslam dünyasında Batı karşıtı radikal hareketlerin güç kazanmasına ve kitleselleşmesine yol açmaktadır. ABD ve Avrupa Birliği, Müslüman nüfusunu ve İslamı ötekileştirmemek ve onları geniş topluma entegre edebilmek için İslamofobya’yı önemsemek ve onunla her düzeyde mücadele etmek zorundadır.

 

Her boyutuyla İslamofobya’yı, tartışmak amacıyla iki günlük sempozyum düzenlemiş bulunmaktayız.

 

Bu Sempozyuma yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY                                                 Prof. Dr. Nevzat TARHAN

(Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı)                         (Üsküdar Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanı                                                     Sempozyum Onursal Başkanı

 Dear Colleague,

Üsküdar University(www.uskudar.edu.tr/) , Risale Akademi (www.risaleakademi.com/and Akademik Araştırmalar Vakfı(www.akav.org.tr/) is pleased to invite you to a conference to be held in İstanbul.

The main theme of the Conference is “Europe and Islamophobia with particular reference to Said Nursi’s Lemeat.”

The Date of Conference: 30 June-01 July 2012.

Said Nursi’s work Lemeat is unique in its comprehension of Europe as an idea and in its graps of European civilisation. The idea of Europe and the fact that Europe harbours Islamophobia is a major challenge before "us" . The Conference aims to create awareness regarding Islamophobia as an European phenomenon including Turkey.

You may prefer to dwell upon the various aspects of Islamophobia, the reasons behind, the manifestations, what is to be done? or you may embark upon the idea of Europe and its relation to Islamophobia . If you are familiar with the Works of Said Nursi, a contemporary Muslim thinker and the founder of the so-called Nurcu movement in Turkey, you are welcome to present the aforementioned issues in the context of Said Nursi’s views.

The Conference programme will be sent at a later time.

We cordially invite you to present your views in the Conference.

Best Regards,

The Organising CommitteeCopyright © 2012 İslamofobya Sempozyumu
Tasarım ve Uygulama İnotek Bilişim